Nýr lopi í versluninni. New lopi in the Wool shop.

Nýr lopi í versluninni litaður af Katrínu Andrésdóttur.

Nwe lopi in the shop, colour dyed by Katrín Andrésdóttir

Icelandic wool.
Þessi fallegi lopi er kominn í verslunina.
New lopi in the shop.